Trả hàng & Hoàn tiền

Bất động sản Vinh tôn trọng quyền lợi và sẵn sàng thực hiện chính sách trả hàng & hoàn tiền cho các tin đăng gặp sự cố

Nội dung hci tiết về điều kiện áp dụng, thời hạn và phương thức hoàn tiền được mô tả chi tiết dưới đây.

I. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Bất động sản Vinh đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Bất động sản Vinh Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

Theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.

II. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được tin đăng hoặc tin đăng không được hiển thị tại Bất động sản Vinh
  • Tin đăng bị lỗi mà nguyên nhân là do Bất động sản Vinh

Tất cả các yêu cầu trả hàng hoàn tiền phải được xem xét và chấp thuận bởi Bất động sản Vinh

III. Thời hạn và hình thức hoàn trả

Với các tin đăng có lỗi xuất phát từ Bất động sản Vinh, thời hạn hoàn tiền sẽ là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn tiền

Hình thức hoàn tiền sẽ hoàn trực tiếp vào tài khoản thanh toán của quý khách hàng. Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà hình thức hoàn trả sẽ thực hiện hoàn tiền tới đúng phương thức thanh toán

Ví dụ trường hợp thanh toán với Momo, Bất động sản Vinh sẽ thực hiện hoàn tiền giao dịch tới quý khách hàng thông qua ví Momo. Tương tự cho các ví tiền khác.

Chia sẻ:

Bất động sản Vinh

Thanh toán:

Kết nối với chúng tôi: