Quyền và Trách nhiệm

Quyền và trách nhiệm được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng banner quảng cáo, … trên bdsvinh.com.vn

Các nội dung được ghi rõ dưới đây bao gồm tất cả quyền và trách nhiệm đối với ban quản trị website bdsvinh.com.vn, thành viên tham gia và khách hàng (người xem tin đăng). Cũng bao gồm các phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh nếu có.

I. Quyền ban quản lý website

Tất cả các quyền của ban quản lý website đều được liệt kê rõ dưới đây:

 • Xem nội dung tin đăng, chỉnh sửa nội dung tin đăng khi có yêu cầu của khách hàng
 • Chỉnh sửa nội dung tin đăng / xóa sửa hoặc từ chối tin đăng vi phạm điều khoản, điều kiện của Bất động sản Vinh
 • Có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ nội dung nào tại Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật lên bdsvinh.com.vn và có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày đăng tải như một thông báo trước đến tất cả thành viên.
 • Giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ trên bdsvinh.com.vn trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, điều kiện và khả năng.

Mọi hoạt động của website Bất động sản Vinh phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp sẽ mặc nhiên bị chấm dứt và hết hiệu lực.

II. Trách nhiệm ban quản lý website

Tất cả các trách nhiệm của ban quản lý website đều được liệt kê rõ dưới đây:

 • Duyệt tin đăng, phản hồi thông tin tới khách hàng, hạn chế tin đăng sai sự thật, không trung thực, các hình thức làm sốt giá bất động sản.
 • Đảm bảo quyền lợi của người đăng tin, đảm bảo bảo mật thông tin khi thực hiện đăng tin, giao dịch thanh toán tin đăng bất động sản.
 • Loại bỏ những thông tin cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên của bdsvinh.com.vn và các bên liên quan khác (nếu có).
 • Chỉ là cầu nối thông tin và không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.
 • Trong phạm vi và điều kiện có thể, cố gắng hết trong phạm vi cho phép để duy trì hoạt động của bdsvinh.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật, sự cố mạng
 • Trường hợp những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của bdsvinh.com.vn thì bdsvinh.com.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm.

Mọi hoạt động của website Bất động sản Vinh phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. Quyền đối thành viên tham gia

Tất cả các quyền của thành viên tham gia sàn Bất động sản Vinh đều được liệt kê rõ dưới đây:

 • Có quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên bdsvinh.com.vn theo đúng chức năng, quyền hạn được phân chia.
 • Thành viên sẽ được nhân viên của bdsvinh.com.vn hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tham gia và sử dụng dịch vụ
 • Được quyền yêu cầu Ban quản trị hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ đăng tin, tìm kiếm....
 • Quyền gửi phản hồi, thắc mắc về chất lượng dịch vụ tới Ban quản trị
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi do bdsvinh.com.vn công bố hoặc tiến hành, sẽ được thông báo cụ thể qua thư điện tử cho từng thành viên

IV. Trách nhiệm thành viên tham gia sàn Bất động sản Vinh

Tất cả các quyền và trách nhiệm của đối tác tham gia đăng tin đều được liệt kê rõ dưới đây:

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin thành viên được yêu cầu khi đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản theo Quy chế này, quy định của pháp luật
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung tin đăng được cung cấp và đăng tải .
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động khi tham gia sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin về giao dịch bất động sản mà mình tham gia khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và đăng tải trên bdsvinh.com.vn cũng như toàn bộ quá trình giao dịch giữa các bên.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do bdsvinh.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan khác.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

V. Trách nhiệm khách hàng (người xem tin)

bdsvinh.com.vn là website mua bán/cho thuê bất động sản nên nhà cung cấp chỉ được phép đăng tin liên quan đến lĩnh vực bất động sản, tất cả những sản phẩm không có liên quan đến bất động sản sẽ bị loại bỏ.

Từ ngày 01/01/2019, Luật An ninh mạng 2018 chính thức có hiệu lực với quy định xử lý trách nhiệm đối với trường hợp đăng tải các nội dung bị cấm. Đây cũng là những mục bị CẤM tại bdsvinh.com.vn bao gồm:

 • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc
 • Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
 • Đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
 • Nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Nội dung làm nhục, vu khống
 • Nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
 • Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật
 • Nội dung quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật
 • Nội dung vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ

VI. Giải quyết các vấn đề phát sinh

Trường hợp cá nhân đăng tin nhưng vô tình vi phạm quy định thì bộ phận kiểm duyệt tin đăng sẽ chủ động sửa tin giúp thành viên và thông báo nội dung thay đổi. Tuy nhiên trường hợp thành viên cố tình vi phạm nhiều lần bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ không duyệt hoặc khóa tài khoản tùy theo số lần vi phạm mà không cần báo trước.

Xin vui lòng đọc kỹ quy định đăng tin trước khi thực hiện đăng tin tại bdsvinh.com.vn

Các vi phạm một trong những lý do sau sẽ bị xóa tin (hoặc khóa tài khoản đăng tin) mà không báo trước:

 • Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải
 • Trường hợp thương lượng hòa giải không thể giải quyết vấn đề bdsvinh.com.vn sẽ yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.
 • Trong mọi trường hợp, Người đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người có khiếu nại liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm (nếu có).

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Bất động sản Vinh có trách nhiệm nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của bdsvinh.com.vn, bdsvinh.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

 • Hoàn tiền cho tin đăng nếu có vấn đề kỹ thuật phát sinh khiến tin không thể hiển thị
 • Hoàn tiền trong trường hợp bất kỳ lỗi nào khác phát sinh dẫn tới bdsvinh.com.vn không thể hoạt động bình thường
 • Cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho bdsvinh.com.vn qua các kênh liên hệ
 • Thông báo đến các thành viên khi có sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tân công Ban quản trị sẽ cố gắng bảo vệ các dữu liệu cá nhân của Thành viên
 • Không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của bdsvinh.com.vn.

Chia sẻ:

Bất động sản Vinh

Thanh toán:

Kết nối với chúng tôi: