Đổi tọa độ

Hướng dẫn sử dụng:

Chọn khu vực Tỉnh / Thành (vì mỗi tỉnh thành có tọa độ kinh tuyến trục khác nhau)
Nhập tọa độ XY ở hệ VN2000 trường hợp chuyển từ VN2000 qua Google Maps và nhập Kinh độ, Vĩ độ trong trường hợp chọn chuyển từ Google Maps qua VN2000
Nhấn chuyển đổi và sao chép toạ độ để sử dụng với mục đích khác
Bất động sản Vinh

Thanh toán:

Kết nối với chúng tôi: