Giải quyết khiếu nại

Bdsvinh.com.vn là cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua; bên cho thuê và bên thuê mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên

Ban quản trị Bdsvinh.com.vn sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc Người đăng tin đăng nội dung tin đăng, quảng cáo không chuẩn xác, sai sự thật. Trường hợp nhận được khiếu nại, Ban quản trị Bdsvinh.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, và tùy theo mức độ, Bdsvinh.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

I. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Các bên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch.

 • Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Người đăng tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản
 • Các bên liên quan bao gồm: Người đăng tin và người mua/ bán/cho thuê/ thuê có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có)
 • Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua ban quản trị bằng các thông tin được cung cấp trên Bdsvinh.com.vn
 • Người đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên Bdsvinh.com.vn. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho Bdsvinh.com.vn và người có khiếu nại.

II. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Có hai trường hợp xảy ra sau khi kết thúc giải quyết tranh chấp ở phía bdsvinh.com.vn

Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tranh chấp kết thúc.

Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài theo các quy định của pháp luật

 • Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận
 • Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại nhanh chóng kịp thờitiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp. Thảo luận để đưa ra phương án giải quyết
 • Bộ phận Kinh doanh đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và phản hồi Bộ phận Chăm sóc khách hàng.
 • Dựa theo phương án thảo luận, Bộ phận Kinh doanh phản hồi khiếu nại tới khách hàng

III. Thời hạn giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Hiểu được thời gian là điều quý giá với quý khách hàng. Bất động sản Vinh quy định rõ thời hạn xử lý từng bước quá trình khiếu nại

Cụ thể thời hạn xử lý từng bước được thể hiện chi tiết dưới đây.

 • Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên bdsvinh.com.vn) và chuyển yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận Kinh doanh để đưa ra phương án giải quyết.
 • Bước 3: Sau 3 ngày làm việc Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).

IV. Hiệu lực thi hành

Quy định về Cơ chế giải quyết khiếu nại của bdsvinh.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2022.

Chia sẻ:

Bất động sản Vinh

Thanh toán:

Kết nối với chúng tôi: