Hướng dẫn đăng tin

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết theo từng bước để đăng tin bất động sản của bạn tại Bất động sản Vinh. Chia thành ba trường hợp đã có tài khoản, chưa có tài khoản và nhờ Bất động sản Vinh đăng tin hộ. Trường hợp sau khi đã thực hiện theo các bước dưới đây mà không thể đăng tin quý khách hàng vui lòng liên hệ Bất động sản Vinh qua các kênh Facebook và Zalo để được hỗ trợ trực tiếp

I. TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ TÀI KHOẢN

Bất động sản Vinh quản lý tin đăng theo tài khoản, chính vì vậy bạn cần đăng ký tài khoản tại Bất động sản Vinh trước khi thực hiện đăng tin. Bất động sản Vinh yêu cầu đăng ký tài khoản với địa chỉ email và số điện thoại là duy nhất.

Bước 1 - Đăng ký tài khoản của bạn

Ở góc trên bên phải, kế bên nút nhấn Đăng Nhập bạn sẽ thấy nút nhấn Đăng ký, nhấn vào sẽ chuyển hướng bạn tới trang đăng ký. Vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút bấm Đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, một thư điện tử sẽ được gửi tới bạn để thực hiện kích hoạt tài khoản của bạn

Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

Bước 2 - Đăng nhập tài khoản của bạn

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 3 - Lựa chọn gói tin của bạn

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

Bước 4 - Điền thông tin bất động sản

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 5 - Lựa chọn phương thức thanh toán

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

Bước 6 - Thanh toán tin đăng của bạn

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 7 - Bất động sản Vinh duyệt và đăng tin

Khi đã hoàn thành thanh toán tin đăng, tin đăng của quý khách sẽ được chuyển tới bộ phận duyệt tin của Bất động sản Vinh, sau khi xem xét nội dung tin đăng và kiểm tra tính xác thực. Bất động sản Vinh sẽ thực hiện duyệt tin. Sau khi tin đăng đã duyệt hoặc từ chối, Bất động sản Vinh sẽ gửi thư điện tử thông báo tới quý khách.

Bất động sản Vinh

II. TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN

Bất động sản Vinh quản lý tin đăng theo tài khoản, chính vì vậy bạn cần đăng ký tài khoản tại Bất động sản Vinh trước khi thực hiện đăng tin. Bất động sản Vinh yêu cầu đăng ký tài khoản với địa chỉ email và số điện thoại là duy nhất.

Bước 1 - Đăng nhập tài khoản của bạn

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 2 - Lựa chọn gói tin của bạn

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 3 - Điền thông tin bất động sản

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 4 - Lựa chọn phương thức thanh toán

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 5 - Thanh toán tin đăng của bạn

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

Bước 6 - Bất động sản Vinh duyệt và đăng tin

Sau khi đã kích hoạt tài khoản thành công, giờ đây bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình. Góc phải bên trên màn hình là nút bấm Đăng nhập, vui lòng nhấn vào đây để thực hiện đăng nhập. Lưu ý đăng nhập tài khoản yêu cầu email và mật khẩu đã đăng ký trước đó.

Bất động sản Vinh

III. TRƯỜNG HỢP NHỜ BẤT ĐỘNG SẢN VINH ĐĂNG TIN HỘ

Bất động sản Vinh quản lý tin đăng theo tài khoản, chính vì vậy bạn cần đăng ký tài khoản tại Bất động sản Vinh trước khi thực hiện đăng tin. Bất động sản Vinh yêu cầu đăng ký tài khoản với địa chỉ email và số điện thoại là duy nhất.

Bước 1 - Liên hệ Bất động sản Vinh

Trường hợp quý khách hàng không muốn hoặc gặp khó khăn trong khi tạo tài khoản, quý khách hàng có thể liên hệ Bất động sản Vinh thông qua kênh Facebook, Zalo hoặc liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại. Bất động sản Vinh sẽ hỗ trợ quý khách đăng tin với tài khoản được tạo bởi bất động sản Vinh

Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

Bước 2 - Bất động sản Vinh duyệt và đăng tin

Sau khi đã nhận đầy đủ thông tin (bao gồm thông tin bất động sản và hình ảnh), Bất động sản Vinh sẽ tiến hành duyệt và đăng tin của quý khách ngay lập tức. Lưu ý trường hợp đăng tin hộ, phương thức thanh toàn là linh hoạt thông qua Momo, ZaloPay hoặc chuyển khoản ngân hàng

Bất động sản Vinh

Chia sẻ:

Bất động sản Vinh

Thanh toán:

Kết nối với chúng tôi: