Hình thức thanh toán

Hiện tại, Bất động sản Vinh hỗ trợ 4 hình thức thanh toán chính là: Momo, ZaloPay, VNPAY và chuyển khoản ngân hàng

Dưới đây liệt kê các hình thức thanh toán được hỗ trợ và cách thức lựa chọn phương thức thanh toán để thanh toán tin đăng bất động sản của bạn

I. Thanh toán qua cổng thanh toán Momo

Hình thức sử dụng để thanh toán qua cổng Momo hiện tại là mã QR (đối với khách hàng thanh toán trên website) và xác nhận đơn hàng (khách hàng sử dụng thiết bị di động)

Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

Trường hợp có câu hỏi hoặc các vấn đề khi thanh toán qua ví Momo, vui lòng xem mục tham khảo phía dưới bài viết.

II. Thanh toán qua cổng thanh toán ZaloPay

Hình thức sử dụng để thanh toán qua cổng Momo hiện tại là mã QR (đối với khách hàng thanh toán trên website) và xác nhận đơn hàng (khách hàng sử dụng thiết bị di động)

Phí giao dịch do đối tác thanh toán là ZaloPay đề xuất và sẽ thay đổi tùy theo mức phí mà cổng thanh toán này cung cấp. Bất động sản Vinh không trực tiếp thay đổi mức phí giao dịch này.

 • Hình thức quét mã QR
 • Thời gian giao dịch là 10 phút
 • Chuyển về trang thanh toán thành công/ thất bại tùy thuộc vào trạng thái thanh toán
 • Thông tin chi tiết ở quản lý tin đăng sẽ hiển thị cho biết thanh toán bằng ZaloPay
Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

III. Thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY

Hình thức sử dụng để thanh toán qua cổng Momo hiện tại là mã QR (đối với khách hàng thanh toán trên website) và xác nhận đơn hàng (khách hàng sử dụng thiết bị di động) qua cổng thanh toán VNPAY

Phí giao dịch do đối tác thanh toán là VNPAY đề xuất và sẽ thay đổi tùy theo mức phí mà cổng thanh toán này cung cấp. Bất động sản Vinh không trực tiếp thay đổi mức phí giao dịch này.

 • Hình thức quét mã QR
 • Thời gian giao dịch là 10 phút
 • Chuyển về trang thanh toán thành công/ thất bại tùy thuộc vào trạng thái thanh toán
 • Thông tin chi tiết ở quản lý tin đăng sẽ hiển thị cho biết thanh toán bằng VNPAY
Bất động sản Vinh
Bất động sản Vinh

IV. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Trường hợp thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản theo cú pháp Tên tài khoản - Mã tin đăng.

Trong đó tên tài khoản và tên tài khoản của quý khách, mã tin đăng là thông tin xuất hiện sau khi quý khách ấn vào mục Thanh toán

Khi và chỉ khi Bất động sản Vinh nhận được thông tin chuyển khoản mới thực hiện duyệt tin và chuyển trạng thái tin đăng của quý khách qua hình thức đã thanh toán thành công

 • Chỉ chấp nhận chuyển khoản ngân hàng và MBBank
 • Nội dung chuyển khoản phải tuân theo cú pháp định sẵn
 • Chỉ thực hiện duyệt tin khi đã nhận được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng
 • Thiếu thông tin mô tả sẽ không được xử lý
Bất động sản Vinh

Chia sẻ:

Bất động sản Vinh

Thanh toán:

Kết nối với chúng tôi: